Trambolin Kasları Geliştiren Bir Egzersizdir

Trambolin kasların eşit bir güçle tam hareketlerine ulaşmasına izin verir ve bu da San Diego Ka¬liforniya Üniversitesi’nde fiziksel eğitim departmanında reha¬bilitasyon araştırması yönetmeni Profesör James VVhite’a göre en iyi yoldur. Trambolin, kas hücrelerine sinir dürtüsü gönde-riminin koordinasyonunu geliştirir, bunun anlamı kasların da¬ha etkili ve etkin bir şekilde çalışmasıdır. Dr. White’ın da belirt¬tiği gibi, trambolin, ağırlığınızı uygun bir şekilde kaldırmayı öğrenmenizi sağlar, vücut pozisyonunuzun farkına varırsınız, dengenizi geliştirirsiniz ve bu sadece genel anlamda faydalı ol¬makla kalmaz, aynı zamanda sahip olduğunuzu gücü kullan¬manızı sağlar.

Devamı “Trambolin Kasları Geliştiren Bir Egzersizdir”