Trambolin Kasları Geliştiren Bir Egzersizdir

Trambolin kasların eşit bir güçle tam hareketlerine ulaşmasına izin verir ve bu da San Diego Ka¬liforniya Üniversitesi’nde fiziksel eğitim departmanında reha¬bilitasyon araştırması yönetmeni Profesör James VVhite’a göre en iyi yoldur. Trambolin, kas hücrelerine sinir dürtüsü gönde-riminin koordinasyonunu geliştirir, bunun anlamı kasların da¬ha etkili ve etkin bir şekilde çalışmasıdır. Dr. White’ın da belirt¬tiği gibi, trambolin, ağırlığınızı uygun bir şekilde kaldırmayı öğrenmenizi sağlar, vücut pozisyonunuzun farkına varırsınız, dengenizi geliştirirsiniz ve bu sadece genel anlamda faydalı ol¬makla kalmaz, aynı zamanda sahip olduğunuzu gücü kullan¬manızı sağlar.

Devamı “Trambolin Kasları Geliştiren Bir Egzersizdir”

Zıplamak mı Koşkam mı?

Birçoklarımız spor için vaktimizin olmadığından yakınırız. Spor için bir salona(jimnastik,fitnes vb.) gitme imkanımız da olmayabilir. En azından koşabilseydik…

Bilindiği gibi koşmak insanın tüm kaslarını harekete geçiren en verimli sporların başta gelenlerinden biridir. Trambolinle 5 dakika zıplamak 1000 m(1km) koşmaya eş değer hatta koşmaktan daha verimli. Hem daha az zaman hemen daha az efor.